IPTVNEWLINE ne emitira niti jedan kanal sa svojih servera niti je na bilo koji drugi nacin povezan sa samim emitiranjem kanala. NUsluga “pretplate” koja se naplacuje je usluga izrade test i “pretplatnickih” lista, usluga podesavanja lista za koristenje EPG-a i Logo-a, kao i usluga podrske korisnicima prilikom instalacije lista na uredaj..