Izjava o autorskim pravima (DMCA)

IPTV New Line NE emitira nijedan TV kanal sa svojih servera, niti je na bilo koji način povezan s emitiranjem kanala. IPTV New Line nije odgovoran za bilo kakva autorska prava ili probleme povezanih i ugrađenih sadržaja na našoj stranici. Ako imate bilo kakvih pravnih problema, obratite se stvarnom vlasniku streming medija. Za više informacija oko autorskih prava streaminga, kontaktirajte nas.

IPTV New Line pružatelj je mrežnih usluga kako je definirano Zakonom o autorskim pravima Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Zakonskim vlasnicima autorskih prava pružamo mogućnost samostalnog objavljivanja na Internetu pretraživanjem, ugradnjom i prikazivanjem (NE STREAMING!) raznih vrsta medija. Kršenje autorskih prava shvaćamo vrlo ozbiljno i snažno ćemo štititi prava zakonitih vlasnika autorskih prava.

Ako ste vlasnik autorskih prava za sadržaj koji se pojavljuje na web stranici ili usluzi IPTV New Line i niste odobrili korištenje sadržaja, morate nas pismeno obavijestiti kako bismo identificirali sadržaj koji navodno krši autorska prava i poduzeli radnje. Kako bismo olakšali proces, kontaktirajte nas za poveznicu na web stranicu koja je pravi vlasnik videa. Nećemo moći poduzeti radnje ako nam ne dostavite tražene podatke, stoga vas molimo da napišete URL (link) određenih datoteka. Vaša pismena obavijest mora sadržavati sljedeće:

Konkretna identifikacija djela zaštićenog autorskim pravima za koje tvrdite da su povrijeđena. Ako navodite kršenje višestrukih djela zaštićenih autorskim pravom s jednom obavijesti, morate podnijeti reprezentativni popis koji posebno identificira svako od djela za koja tvrdite da su povrijeđena.

Specifična identifikacija lokacije i opis materijala za koji se tvrdi da krši autorska prava ili da je predmet kršenja autorskih prava s dovoljno detaljnih informacija koje nam omogućuju lociranje materijala. Trebali biste uključiti određeni URL ili URL-ove web-stranica na kojima se nalazi materijal koji navodno krši autorska prava.

Informacije koje su razumno dovoljne da nam omoguće kontaktiranje stranke koja se žali, a koje mogu uključivati ime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte na koju se stranka može kontaktirati.

Izjava da strana koja se žali u dobroj vjeri vjeruje da korištenje materijala na način na koji se žali nije dopušteno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog predstavnika ili zakona. Izjava da su informacije u obavijesti točne i pod kaznenom kaznom da je strana koja se žali ovlaštena djelovati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno povrijeđeno.

DMCA kontakt
New Line IPTV
E-mail: iptvbih@gmail.com
Također imajte na umu da prema primjenjivom zakonu, svaka osoba koja svjesno materijalno lažno predstavlja da materijal ili aktivnost krši autorska prava može biti podložna odgovornosti.